EVERY TUESDAY 7.00 am TO 6.30 pm

8.30 AM – Usha Kala Pooje
12.30 PM – Lalitharchane Pooje
3.00 PM – Sri Devi Pooje & Nartana Seve

Every Tuesday 12.30 PM Onwards Sarvajanika Annasantharpane